FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, som vi modtager.
Hvis du ikke kan finde svaret på lige dit spørgsmål, kan du kontakte os her.

Mylect er en sammentrækning af de engelske ord ‘my’ og ‘dialect’. På dansk henviser ‘min dialekt’ til, at vi oversætter lige præcis som du ønsker, både hvad angår sprog, stil og dialekt.

Mylect oversætter til de fleste og meste brugte sprog i verden. Vi oversætter hovedsageligt til de skandinaviske og europæiske sprog, men håndterer også asiatiske og mellemøstlige sprog. Se hvilke sprog vi oversætter til her.

Vi leverer primært én type oversættelse, som er all-inclusive. Her får du både oversættelse, korrekturlæsning, kvalitetssikring og layoutarbejde med i prisen.

Leveringstiden afhænger af en række faktorer. Det gælder f.eks. teksternes længde, kompleksiteten og hvilke sprog, der oversættes til/fra. Dertil kan der også forekomme længere leveringstid, hvis layoutet skal behandles og klargøres til print.

Ja, vi tilbyder også hasteoversættelser og ekspreslevering af fysiske eksemplarer. Hvor hurtigt det kan udføres, afhænger af opgavens omfang, sprog og kompleksitet. Kontakt os for at høre nærmere. Hvis du har brug for en hasteoversættelse, så kontakt os direkte her.

Når du kontakter os, får du direkte adgang til at tale med en dedikeret projektleder, som gennemgår din opgave med dig og indsamler relevante oplysninger til oversættelsens udførelse. Projektlederen er ansvarlig for kontakten mellem dig som kunde og oversætterteamet, så alle vigtige oplysninger bliver videregivet og gemmes sikkert.

Mylect tilbyder oversættelser til private, virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark og i udlandet. Al information og data håndteres fortroligt og i henhold til gældende lovgivning. Vi videregiver aldrig oplysninger om evt. samarbejde eller personfølsomme oplysninger til tredjeparter uden først at få accept fra dig.

Kvalitetssikring er en fast procedure ved alle bestillinger. Er der særlige krav til kvalitetssikringen, gennemgår vi dem i samarbejde med dig, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt du har behov for at se kvaliteten an, inden du bestemmer dig for at bestille, så tilbyder vi en gratis testoversættelse, der giver dig mulighed for at vurdere kvaliteten og vores leveringsdygtighed. Du kan selv udvælge dele eller elementer, som du gerne vil have testoversat. Typisk er det mellem 100-500 ord, som vi oversætter gratis og uforpligtende. Læs mere om vores kvalitet her.

Vi gør vores bedste for at levere det resultat/ projekt, du har bestilt. Inden opstart laver vi en forventningsafstemning ud fra dine forventninger og ønsker til oversættelse(rne) og arbejder ud fra den. Har du spørgsmål eller kommentarer, er vi altid tilgængelige og kan hjælpe dig videre. Hvis noget er gået galt, f.eks. oversat forkert, eller der er fejl i teksten, retter vi det naturligvis til uden yderligere omkostninger. Hvis du senere laver ændringer i de originale tekster, og du vil ændre i oversættelserne, står vi naturligvis også til rådighed. Det kan også være opdatererede informationer, som skal implementeres på et eller flere sprog.

Nej. Man kan sende stort set alle filformater til os. Dog foretrækker vi redigerbare filer (Word, Excel, Text, InDesign o.lign.), da de giver et bedre resultat og mindre efterbearbejdning. Vi benytter os af markedets førende oversættelsesværktøjer, så vi kan arbejde effektivt og løse opgaver med præcision. Vores værktøjer hjælper med at opretholde og gemme terminologi samt bruge særlige termer kontinuerligt. Redigerbare filer har også den fordel, at vi ikke ændrer i layout eller lignende. Du får samme dokument tilbage – bare på et andet sprog. Ved PDF-filer og lignende skal filerne ofte konverteres eller skrives rent fra bunden, og derved kan layout m.v. blive ændret.

Det er kun individuelle oversættere, som kan blive certificerede i Danmark. Hos Mylect har vi dog adskillige certificerede oversættere tilknyttet. Vi kan også hjælpe med at få oversættelserne legaliseret via en notar/Dansk Erhverv, Udenrigsministeriet (Apostille) og evt. også hos en ambassade.

En certificeret oversættelse (også kaldet autoriseret oversættelse) er en oversættelse, som leveres både i original stemplet version via post og digitalt scan, hvor oversætteren – en certificeret oversætter – har stemplet og godkendt den. Der vil typisk være en påtegning med en særlig tekst, hvor oversætteren står inde for oversættelsen og stempler og signerer den.

Hvis du har brug en certificeret oversættelse, klik her.

En certificeret oversættelse (også kaldet autoriseret oversættelse) anvendes typisk i situationer, hvor myndigheder i udlandet har brug for at se en officiel oversættelse og være sikre på, at det er oversat af en upartisk oversætter. Oversætteren står inde for oversættelsen, og at teksten er korrekt oversat. En professionel oversættelse udføres af professionelle oversættere, som ikke nødvendigvis er certificerede, men er mindst lige så kompetente. En professionel oversættelse leveres typisk kun digitalt og uden stempel.

Ja, vi kan hjælpe med certificerede oversættelser. Dokumenter, som skal anvendes i retten, indsendes til udenlandske myndigheder eller til uddannelsesinstitutioner, skal ofte være certificerede. Hvilken slags certificering (certificeret af oversætter, notar, legalisering, ambassade), der kræves, er forskelligt og varierer fra land til land. De fleste lande accepterer ofte en certificeret oversættelse, som er udført af en certificeret oversætter i Danmark. Dog kan de også kræve, at oversættelsen bliver yderligere stemplet af f.eks. en notar, Dansk Erhverv, Udenrigsministeriet og/eller ambassaden. Der kan også gælde særlige formkrav til oversættelserne. Det kan f.eks. være, at et scan af originalen er nok, hvor andre kræver, at originalen hæftes sammen med oversættelsen. Derfor er det vigtigt, at du på forhånd undersøger eventuelle krav fra modtagerens side.

Du kan læse mere om certificerede oversættelser her.

Transcreation er en type oversættelse, som er mere kreativ end direkte ord for ord. Ved transcreation har oversætteren friere hænder til at oversætte og kan afvige fra kildeteksten. Der er den primære forskel. Denne type oversættelse bruges ofte til salgstekster, kreative marketingtekster og andre lignende opgaver, hvor du forsøger at ramme en specifik målgruppe og terminologi.

Læs mere om transcreation her.

Tekster, som bliver lokaliseret, bliver oversat med markedet og målgruppen i tankerne. Oversætterteamet sørger for at lokalisere teksten til det marked, hvor teksten skal bruges. Det kan være et bestemt land eller en bestemt målgruppe. Til eksempel kan det være forskellige lovgivende instanser, som skal bruges afhængig af landet, som teksten er henvendt til. Det kan også være nødvendigt med lokalisering alt efter, om teksten skal bruges inden- eller udenfor EU, og måske skal teksten gøres mere eller mindre fokuseret.

En backtranslation er, når du oversætter en tekst til målsproget og dernæst tilbage til originalsproget for at sikre, at en tekst er 100 % korrekt oversat uden misforståelser. Denne type oversættelse bruges ofte i studier, undersøgelser og lign., hvor det nødvendigt, at kvaliteten og oversættelsen stemmer 100 % overens.

Maskinoversættelse er oversættelse ved hjælp af kunstig intelligens, som f.eks. Google Translate, Amazon Translate og Microsoft Translator. Oversættelsesværktøjer bruger denne type oversættelse for hurtigere at kunne oversætte og sikre, at man har forstået indholdet korrekt. Det kan også bruges selvstændigt uden oversættere, hvis man f.eks. ønsker at oversætte store mængder tekst, hvor tidsrammen er kort, og man har begrænsede ressourcer. Det kan også bruges til hurtigt at få et overblik over, hvad en given tekst handler om. Maskinoversættelse er bedst egnet til tekster, der indeholder mange standardiserede sætninger, og som er meget simple. Det er ikke egnet til at oversætte juridiske tekster, marketingmateriale eller medicinske tekster.

CAT står for Computer-Assisted Translation og betyder, at oversætteren får hjælp af forskellige oversættelsesværktøjer for at oversætte effektivt og forbedre kvaliteten af arbejdet. Dette bør ikke forveksles med maskineoversættelse, MT. I dag bruger de fleste oversættere et CAT-program, som man kan koble op med forskellige ressourcer. Det kan være en oversættelseshukommelse (TM), en termbase (TB), ordbøger, stavekontrol m.v. Eksempler på CAT-programmer er Memsource, SDL Studio og MemoQ.

En oversættelseshukommelse er en database, som gemmer og opretter oversatte sætninger/segmenter, der oversættes fra et sprog til et andet. Oversætteren arbejder i et program (CAT-værktøj), som kan genbruge sætninger svarende til dem, der tidligere er oversat. Dette giver mulighed for at arbejde hurtigere og oversætte konsekvent hver gang. Da vi kan arbejde hurtigere og mere effektivt, får vi samtidig mulighed for at tilbyde rabatter for gentagelse af segmenter eller tekst, som du allerede har fået oversat hos os tidligere. Jo mere du får oversat hos os, jo mere kan vi give rabat løbende.

For at Mylect kan udregne en pris på din oversættelsesopgave, har vi brug for at se de filer, som skal oversættes. Hvis det er en særlig sprogkombination eller et særligt/sjældent sprog, er det normalt dyrere end gængse sprog som f.eks. dansk, engelsk og norsk. Prisen udregnes ud fra flere faktorer som f.eks. antallet af ord i en tekst, sprogkombination og kompleksiteten. Normalt er det dyrere, jo mere tekst der skal oversættes. Dog kan vores oversættelsesværktøj udregne en særlig pris, som tager højde for eventuelle gentagelser i teksten og fratrække dem i prisen. Derfor kan det være billigere end først antaget ved en ordoptælling. Dertil kan der være yderligere tillæg, hvis teksten f.eks. skal oversættes af en autoriseret oversætter, hvis den skal stemples andre steder, plus evt. forsendelse af original. Endelig er der tillæg, såfremt der skal udføres særligt DTP-arbejde.

Vi kan arbejde med stort set alle filformater. Vi foretrækker dog redigerbare formater som f.eks. Word-filer, Excel-filer eller IDML-filer (InDesign), hvor vi kan erstatte teksterne direkte med oversættelsen. Vi kan også arbejde med PDF-filer, men der skal man være forberedt på, at det ikke altid er muligt at få teksten tilbage i 100 % samme format og opsætning. Det er også muligt at arbejde med indscannede PDF-filer, men det kræver dog, at filerne bliver genskabt i et redigerbart format af vores DTP-specialister, eller at de skrives i et neutralt format.

En legaliseret oversættelse er, når vores certificerede oversætter/translatør stempler og underskriver oversættelsen og dernæst tager oversættelsen til enten en notar eller Dansk Erhverv og til sidst til legalisering i Udenrigsministeriet for at få påsat Apostille. Den kan derefter også legaliseres ved ambassade/konsulat.

En Apostille/legalisering er en bekræftelse af en underskrifts ægthed og den kompetence, som underskriveren af dokumentet besidder. En Apostille er gyldig i alle de lande, som har tiltrådt Haager Apostille Konventionen af 5. oktober 1961. En komplet liste over, hvilke lande en Apostille er gyldig i, kan du finde her. Apostille kan kun påføres af Udenrigsministeriet (i Danmark).

Vi kan hjælpe med hele processen fra oversættelse til endelig legalisering og evt. forsendelse til det land eller den myndighed, hvor oversættelsen skal bruges.

Som udgangspunkt oversætter vores certificerede oversættere kun mellem dansk og ét andet fremmedsprog. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive certificeret i Danmark mellem flere fremmedsprog og uden dansk i kombinationen. Det er dog muligt med en alternativ løsning. Man kan eksempelvis oversætte teksten til dansk først og derefter videre til det andet sprog. På denne måde får man to oversættelser, som er sat sammen og indeholder de ønskede sprog. Hvis du har brug for sådan en løsning, så kontakt os endelig.

InDesign er et layoutprogram, der er udviklet til at have fokus på layout og design. De fleste oversættere arbejder ikke direkte i InDesign, men trækker teksten ind i et program, der fungerer som en slags ‘arbejdsbænk’, hvor du har adgang til forskellige værktøjer til at strømline arbejdet. Tekster i InDesign eksporteres derfor til et format kaldet IDML, som oversætteren kan arbejde med. Du kan derefter importere oversættelsen tilbage til InDesign. Hvis du ikke selv har mulighed for at importere/eksportere filerne, hjælper vi dig gerne. Kontakt os for at høre nærmere om denne mulighed.